Monthly Archives: June 2013

Håndverket, kunsten og kjærligheten – til båt

Båtbyggeren Ulf Bjørnar Mikalsen på Kjerringøy lager tradisjonsbåter, både nordlandsbåt og spissbåt. På hans verksted lukter det tre og tjære. Jeg hadde lengtet etter lukta helt siden jeg var her med SAKTERUTA i fjor, og det luktet like godt som jeg husket.

I vinter har båtbyggeren hatt et spennende samarbeid med keramiker og kunstner Tora Haabet. «Mens jeg har tenkt forholdstall og funksjon, har hun bragt inn det formmessige i linjeføring og utforming. Det har gitt en ennå vakrere båt. Jeg har blitt oppmerksom på detaljer som ellers hadde blitt oversett,» sier båtbyggeren.